Tolkdiensten

Wij verzorgen tevens tolkdiensten in uiteenlopende talen. Onze tolken hebben reeds menig evenement, gerechtelijke procedure of vergadering mogen ondersteunen. Heeft u ook een tolk nodig?

Onze tolken staan altijd voor u klaar. Of u nu een Franse tolk nodig heeft voor een vergadering of een tolk Amhaars voor een hypotheekoverdracht, wij zijn u graag van dienst. Wij kunnen doorgaans in alle gangbare talen een tolk voor u reserveren op het door u gewenste tijdstip.

Wat doet een tolk nu eigenlijk?

Een tolk is iemand die nauwgezet luistert naar een spreker en zijn woorden mondeling vertaalt naar een andere taal. Zodat de luisteraars de boodschap kunnen begrijpen. Tolken zijn bijvoorbeeld een essentiële factor in de communicatie tussen vertegenwoordigers van landen in de verscheidene internationale raden, zoals de V.N. of de NATO.

Maar ook bedrijven hebben soms behoefte aan een tolk. Wanneer u bijvoorbeeld zaken wenst te doen met een klant uit een land waarvan u de taal niet machtig bent. Het is binnen de zakenwereld van uiterst belang dat (potentiele) klanten zich zo veel mogelijk op hun gemak voelen. Wellicht zijn belangrijke beslissingen in uw voordeel hier zelfs van afhankelijk. Er is dan ook geen betere manier een optimale communicatie te bewerkstelligen dan middels de inzet van een geschikte tolk.

Wat is het verschil tussen een vertaler en een tolk?

Het essentiële verschil tussen tolken en vertalers is samen te vatten in een woord: snelheid. Vertalers vertalen doorgaans lange teksten en turen urenlang naar computerschermen of geprinte documenten. Dit is een hele andere tak van sport. Tolken dienen namelijk op het moment zelf direct te schakelen. Tolken dienen de ene taal, de gesproken taal, ten eerste kunnen begrijpen, en verder zo volledig en correct mogelijk de betekenis in de andere taal – de “doeltaal” – weergeven. Vaak dient dit binnen luttele seconden te gebeuren. Hierdoor heeft hij of zij vrijwel geen tijd voor correcties. Het is daarom van belang altijd een professionele tolk in te schakelen.

Zijn er ook nog verschillen tussen tolken?

Er wordt doorgaans een verschil gemaakt tussen consecutief tolken en simultaan tolken. Bij het consecutief vertolken begeeft de tolk zich aan de zijde van de spreker en communiceert hij/zij zin voor zin de vertaling. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer een spreker een publiek toespreekt in een taal die de toehoorders niet machtig zijn. In de praktijk duurt de toespraak daardoor twee keer zo lang. Het kan gebeuren dat de tolk iets niet helemaal goed verstaat. Dan heeft hij/zij in dit geval de mogelijkheid uitleg te vragen, wat bij simultaan vertalen doorgaans niet mogelijk is.

Zoals aangegeven kent men simultaan vertolken wel van internationale vergaderingen van bijvoorbeeld het Europese parlement, de Verenigde Naties of grote conferenties. Het is hierbij van groot belang dat alle toespraken naar alle officiële talen vertaald worden. Dit is haast topsport en zeer intensief. Het is dan ook niet vreemd dat aan deze tolken hoge eisen worden gesteld. Idealiter merken de toehoorders en de sprekers nauwelijks iets van de mogelijke taalbarrière. Wanneer geschikte tolken ingezet worden, zal een soepele communicatie het gevolg zijn.