Vertaling nodig?

Vraag nu direct een offerte aan!

0031 (0)6 50 662 464

Vertaling van en naar het Hongaars

De Hongaarse taal professioneel vertaald

Hongarije met als hoofdstad het populaire Boedapest is een belangrijke handelspartner van menig bedrijf en onderneming. Het Hongaars behoort tot de lastigste talen ter wereld. De taal kent weinig overeenkomsten met veel van de andere Europese talen.

Het Hongaars is de officiële landstaal van Hongarije en is daarnaast de taal van de Hongaarse minderheden in de omringende landen. Veel Hongaarse minderheden wonen in de gebieden/regio’s rondom Hongarije. De taal heeft in totaal ongeveer 14,5 miljoen sprekers. Het is daarmee de grootste taal op Europees grondgebied (buiten het Turks) die niet tot de Indo-Europese talen behoort. Het Hongaars is zelfs de grootste taal van de Finoegrische talen.

Binnen de Finoegrische talen vertegenwoordigt het Hongaars, samen met de minder bekende talen als het Wogoels en het Ostjaaks, de Oegrische tak. Geen van de andere Finoegrische talen lijkt zoveel op het Hongaars dat er sprake zou kunnen zijn van een onderlinge verstaanbaarheid (zoals dat bijvoorbeeld in Scandinavië wel vaak het geval is). Verwante talen als de talen Fins en Estisch zijn voor een Hongaar net zo min te begrijpen als voor iemand die alleen Nederlands spreekt.

De taal is gedurende de eerste 1000 jaar na Christus met de Hongaren uit het oosten naar Europees grondgebied gekomen. Tijdens deze reis werd het vocabulaire uitgebreid met veel termen uit Turkse en Iraanse talen. Toen de taal ruim 1000 jaar geleden het Karpatenbekken bereikte, ondervond de taal invloeden van de in deze regio gesproken Slavische en Germaanse talen en in mindere mate van het Latijn en het Italiaans, de taal is dus veel veranderd en aangepast door de jaren heen. Tegenwoordig is de wereldtaal Engels de belangrijkste bron van nieuwe woorden. Dit is hetzelfde als in bijvoorbeeld Nederland.

Het Hongaars is al van oudsher altijd geschreven met het Latijnse schrift. De oudste Hongaarse tekst die ooit gevonden is, is de zogenaamde Lijkrede (Halotti beszéd). Deze Hongaarse tekst dateert van omstreeks het einde van de 12de eeuw. Het is daarmee de oudste bewaard gebleven geschreven tekst in een Finoegrische taal. Een belangrijk en kostbaar document dus. Het Hongaarse alfabet bevat in zijn totaliteit 44 "tekens/letters".

De bekende Hongaarse standaardtaal is gebaseerd op het noordoostelijke dialect. De verschillen tussen de genoemde Hongaarse dialecten zijn trouwens niet zo groot. Het meest afwijkend is nog de versie van het Hongaars dat wordt gesproken door de bevolkingsgroep de Csángó's.

Als voorbeeld: Het Nederlandse woord koets (en het Spaanse woord coche en het Engelse woord coach) zijn oorspronkelijk afkomstig uit het Hongaars, van het woord kocsi dat vandaag de dag auto betekent, naar de bekende stad Kocs waar koetsen destijds gemaakt werden. Een grappig voorbeeld van hoe talen elkaar beïnvloeden.

Een goede vertaler Nederlands-Hongaars en Hongaars-Nederlands is daarom essentieel voor een goede handelsrelatie. Laat Summit Works Vertalingen & Communicatie u ondersteunen wanneer u vertalingen Hongaars benodigd.

Vraag offerte aan

Heeft u interesse in een van onze diensten?