Vertaling nodig?

Vraag nu direct een offerte aan!

0031 (0)6 50 662 464

Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen bij Summit Works Vertalingen & Communicatie

Wanneer u officiële documenten heeft die voor officiële instanties in een andere taal vertaald moeten worden, is de kans groot dat u een beëdigde vertaling nodig hebt. Summit Works Vertalingen & Communicatie kan u hierbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan juridische documenten ten behoeve van rechtzaken of bemiddeling, officiële documenten voor inschrijving in officiële bevolkingsregisters, emigratiedocumenten, diploma's voor studie of werk in het buitenland en notariële akten. Meer informatie over de 10 meest vertaalde documenten kunt u vinden op onze homepagina.

Een beëdigde vertaling is overigens in lang niet alle gevallen noodzakelijk. Een website behoeft doorgaans geen beëdigde vertaling. Meestal hoeven enkel officiële documenten te worden beëdigd. Summit Works Vertalingen & Communicatie kan u helpen bij het vaststellen of een document beëdigd vertaald dient te worden of niet.

Geldigheid beëdigde vertalingen

Een beëdigde vertaling is een juridisch geldige variant van het originele document. Wanneer het desbetreffende document bestemd is voor gebruik in het buitenland, is het raadzaam om de handtekening van de vertaler te laten legaliseren. Veel autoriteiten in het buitenland stellen een dergelijke legalisatie als vereiste. Er zijn twee vormen van legalisatie: de verkorte legalisatieprocedure en de uitgebreide legalisatieprocedure.

Legalisatieprocedure

Als het land waarvoor de beëdigde vertaling is bestemd aangesloten is bij het Apostilleverdrag, dan geldt de verkorte legalisatieprocedure. Summit Works Vertalingen & Communicatie zal u hier in bijstaan. Bij de korte legalisatieprocedure dient de beëdigde vertaling slechts te worden voorzien van een apostillestempel van de rechtbank waarbij de beëdigd vertaler staat ingeschreven. Verdere legalisatie bij het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade of het consultaat van het betreffende land is dus niet nodig.

Vertrouwelijkheid documenten

Wanneer u besluit een officiëel document aan ons toe te vertrouwen ter vertaling, zullen wij uw document te allen tijden met de uiterste zorgvuldigheid behandelen. Vanzelfsprekend verstrekken wij u documenten nimmer aan derden. Summit Works Vertalingen & Communicatie heeft de bescherming van uw persoonlijke informatie hoog in het spreekwoordelijke vaandel staan.

Een beëdigde vertaling is een formeel document dat door een beëdigd vertaler is gemaakt. Bij een beëdigde vertaling wordt het basisdocument gehecht aan de vertaling en voorzien van de ambtstempel en handtekening van de beëdigd vertaler. De beëdigd vertaler voegt een verklaring bij de vertaling waarin hij aangeeft dat hij de tekst naar eer en geweten heeft vertaald en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave vormt van wat er in het basisdocument vermeld staat.Een beëdigde vertaling kan alleen gemaakt worden door een beëdigd vertaler, dat wil zeggen een vertaler die door een rechtbank is beëdigd en staat ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch.

Al onze beëdigd vertalers zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers en werken in overeenstemming met de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers. U kunt er van uitgaan dat uw beëdigde vertaling aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet en internationaal wordt erkend.

Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv)

Conform de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van 1 januari 2009 mag een beëdigde vertaling alleen worden afgegeven door een vertaler die in het Register beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch staat ingeschreven. Daarnaast dient de vertaler te zijn beëdigd door een Nederlandse rechtbank en bij een of meerdere rechtbanken te staan geregistreerd. Bij deze rechtbank(en) kan de handtekening van de beëdigd vertaler worden gelegaliseerd door middel van de afgifte van een apostille of een legalisatiestempel.

De Wet beëdigde tolken en vertalers stelt strenge eisen aan een beëdigde vertaler. In het Rbtv worden tolken en vertalers opgenomen die aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Zij hebben (in de regel via een hbo-diploma van een tolk- of vertaalopleiding of een door Bureau Btv erkende toets) aangetoond te beschikken over de benodigde taal- en cultuurkennis, vertaalvaardigheid en –attitude. Bovendien hebben zij een recente Verklaring omtrent het gedrag overlegd.

Gedragscode tolken en vertalers

Sinds 22 september 2009 geldt de nieuwe gedragscode voor beëdigd vertalers (zie Staatscourant van 14 oktober 2009). Deze gedragscode is bedoeld als richtlijn voor beëdigd vertalers in hun dagelijkse beroepspraktijk. Hij bevat het geheel aan normen en waarden die naar heersende opvattingen door beëdigd vertalers in acht moeten worden genomen bij de uitoefening van hun beroep. De gedragscode is gebaseerd op een tekst die in Europees verband is opgesteld door een groot aantal nationale brancheverenigingen van tolken en vertalers.

In de Gedragscode voor tolken en vertalers worden zaken omschreven als de algemene beroepsattitude (kwaliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht), professionaliteit (competentie, permanente educatie), collegialiteit (mededinging, reclame, wederzijdse ondersteuning en overname van opdrachten) en beroepsuitoefening (opdrachtaanvaarding, overeenkomsten en vakuitoefening). Daarnaast staat er omschreven wat er dient te gebeuren bij geschillen.

Vraag offerte aan

Heeft u interesse in een van onze diensten?